کاریکاتور:عدم انصراف از یارانه!

                        سلامی چوبوی خوش آشنایی

کاریکاتور: عدم انصراف از یارانه!

 کــــاریــــکــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــور -
 
مهلت ثبت نام یارانه ها در حالی تمام شد که درصد انصراف از یارانه آنطور که انتظار می
 
رفت نبود،بنظر می آید عدم اطمینان به شرایط اقتصادی و بی ثباتی مالی خانواده ها
 
دلیل اصلی این عدم انصراف باشد.

عدم انصراف از یارانه

/ 0 نظر / 14 بازدید