# اصل110قانون_اساسی

سیـــــــــاستهــــــای کـلـــی اقتصـــادمقـــاومتــــــی

                                       «بسم‌الله الرحمن الرحیم  ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید